Effective Communication

Effective Communication14

การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพนั้น ไม่ใช่แต่เพียงการพูดคุยกัน แต่ยังเป็นการสื่อถึงอารมณ์ ความนึกคิด และการสร้างสัมพันธภาพที่ดีอีกด้วย Effective communication is the foundation for effective teamwork. Explore how to improve communication and team dynamics in your workplace.

Check out the latest posts
Ueakarn Rotchanachiraphaisan
Tareef Jafferi

กลยุทธ์การเอาชนะความท้าทายของ "การสื่อสารในองค์กร" สำหรับหัวหน้างาน

มาดูวิธีเจ๋งๆ ที่หัวหน้างานสามารถนำไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารในที่ทำงาน รวมถึงการใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อมอบ feedback การกำหนดค่านิยมขององค์กร และการพูดคุยเพื่อมอบ feedback แบบ real-time ว่าจะช่วยกระตุ้นองค์กรได้อย่างไรบ้าง

Bank Sutharoswatcharatorn

Happily.ai ช่วยเพิ่ม Team Productivity ผ่านระบบสื่อสารของเราได้อย่างไร?

เพราะการสื่อสารภายในองค์กรนั้นเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนา Productivity ลองมาสำรวจฟีเจอร์ต่างๆของ Happily.ai ว่า เรามีฟีเจอร์ใดที่สามารถช่วยพัฒนาการสื่อสารภายในให้คุณได้บ้าง!

Ruchaneeya Leepila

คู่มือพร้อมเทมเพลตสำหรับการประชุม One-on-One

การประชุม One-on-One เป็นเครื่องมือในการบริหารที่สำคัญอย่างหนึ่งของผู้จัดการ โดยการประชุมนี้มีขึ้นเพื่อให้และรับฟีดแบ็ก และทำให้พนักงานเข้าใจข้อมูลการทำงานที่เกิดขึ้นตรงกัน แก้ไขปัญหาต่าง ๆ และช่วยให้ลูกทีมมีการเติบโตในหน้าที่การงาน

Suchanya Tangwancharoenchai

3 ขั้นตอนการให้และรับ Feedback ที่สร้างสรรค์

แบบสอบถาม Engagement, แบบฟอร์มการให้และรับ Feedback และกล่องรับความคิดเห็น ล้วนเป็นเครื่องมือการให้และรับ Feedback เพื่อรับฟังพนักงาน แต่ปัญหาคือเครื่องมือเหล่านี้มักดึงดูดความคิดเห็นที่เป็นไปในเชิงลบมากกว่าเชิงบวก

You’ve successfully subscribed to Smiles at Work | The Official Happily.ai Blog
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Success! Your email is updated.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Please enter at least 3 characters 0 Results for your search